Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i uświetnienie dorocznych

obchodów Wianków w naszym

Domu Pomocy Społecznej w Grabiu