O NAS

Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie rozpoczął swoją działalność 1 października 2016 roku. Dom otwarty jest dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych. Lokalizacja budynku jest bardzo korzystna, gdyż znajduje się na teren wiejskim, co zapewnia spokój niezbędny osobom chorym i starszym. Dodatkowym atutem lokalizacji są niewielkie odległości do najbliższych miast – 5 km do Wieliczki, 11 km do Niepołomic oraz 15 km do granic Krakowa umożliwiają częste odwiedziny swoich bliskich umieszczonych w naszym Domu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogród warzywny, sad, teren rekreacyjny ze stawem, folwark oraz ogród terapeutyczny, co daje możliwość obcowania z naturą oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wsparcie osobom przewlekle psychicznie chorym znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej poprzez świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych, specjalistycznych oraz gastronomicznych, a także prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, których w miejscu zamieszkania nie jest w stanie zapewnić rodzina i gmina. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny z obowiązującymi standardami, w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańca.

Dom przystosowany jest do sprawowania opieki nad osobami: obłożnie chorymi, nieopuszczającymi łóżka, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich oraz przy pomocy innego sprzętu ortopedycznego, poruszającymi się samodzielnie, jednak wymagającymi stałej opieki ze względu na zaburzenia psychiczne, wymagającymi pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego.

Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie to placówka o charakterze koedukacyjnym, co sprawia, że zarówno kobiety jak i mężczyźni posiadają równe szanse w korzystaniu z usług DPS.

KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie
Sułków 278
32-020 Wieliczka
Telefon: 12 250 03 61
E-mail: dpssulkow@gaudiumetspes.pl