Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd Stowarzyszenia Gaudium et Spes  ludziom szczególnie zaangażowanym w pracy w zakresie szeroko rozumianej pracy społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, os. Szkolne 35 w Krakowie postanowił uhonorować Pana Dr Hermanna Düringera oraz Panią Darię Schefczyk ze Stowarzyszenia („Zeichen der Hoffnung”) „Znaki Nadziei” z Frankfurtu n/Menem przyznając tytuł „POSTAĆ GAUDIUM 2020”.

Wieloletnia współpraca Stowarzyszenia Gaudium et Spes oraz Stowarzyszenia „Znaki Nadziei” zaowocowała wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Gaudium et Spes. Zarząd Stowarzyszenia miał także okazje do zapoznania się z całokształtem działalności Stowarzyszenia „Znaki Nadziei” i jej przedstawicieli na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i pomocy w wymiarze materialnym i emocjonalnym osobom poszkodowanym w niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Nie bez znaczenia jest również działalność edukacyjna wśród młodego pokolenia.

Postawa i działalność Pana dr Hermana Düringera oraz Pani Darii Schefczyk – przedstawicieli Stowarzyszenia „Znaki Nadziei” zasługuje na uhonorowanie przez kapitułę wyróżnienia tytułem „POSTAĆ GAUDIUM 2020”.