W związku z zaistniałą sytuacją Stowarzyszenie Gaudium et Spes odwołuje walne zebranie ogłoszone na 2 kwietnia 2020 oraz konkurs palm przewidziany na 5 kwietnia 2020