O NAS

Dom Pomocy Społecznej “Miłosierny Samarytanin” w Grabiu rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2011 roku. Dom położony jest na terenie wiejskim, co zapewnia spokój, jakiego potrzebują osoby starsze i chore. Jednocześnie Grabie znajduje się w niewielkiej odległość od Krakowa, Wieliczki i Niepołomic, co jest dodatkową zaletą. Budynek jest ogrodzony i otoczony zielenią, co umożliwia swobodne spacery i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę dla 39 osób przewlekle somatycznie chorych. Dom dysponuje pokojami dwuosobowym i przygotowany jest do sprawowania opieki nad osobami obłożnie chorymi, poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, cierpiącymi na zaburzenia orientacji.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogącej samodzielnie funkcjonować, osobie, której opieki nie może zapewnić rodzina lub gmina. Osoba starająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w celu złożenia pisemnego wniosku.

KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Grabiu
Grabie 28
32-002 Węgrzce Wielkie
Telefon: 12 278 55 65
E-mail: dpsgrabie@gaudiumetspes.pl