O NAS

Warsztaty Terapii Zajęciowej znajdujące się na os. Górali 19 i 23 powstały w listopadzie 1997 jako jednostka Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes. Budynek Warsztatów na os. Górali 19 pozwala na działalność 14 pracowni i dysponuje malowniczym ogródkiem z niewielkim parkiem. Filia znajdująca się nieopodal, mieści 3 pracownie, w tym prowadzi działalność opieki nad Muzeum Czynu Zbrojnego. Warsztaty zapewniają rehabilitację społeczną i zawodową dla 70 Uczestników. Uczestnikami mogą być osoby z upośledzeniem umysłowym, a także z rozpoznaniem chorób psychicznych. Co warte uwagi, prowadzimy działalność nastawioną na naukę czynności umożliwiających starania o podjęcie pracy chronionej lub na wolnym rynku.

Do podstawowych celów należy również podtrzymanie aktualnej sprawności psycho – fizycznej poprzez zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, z psychologiem i rehabilitantem oraz rozwijanie zainteresowań poprzez muzykoterapię, zajęcia teatralne, taneczne, historyczne, turystyczne, sportowe, a także wiele innych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej na os. Górali 19 w Krakowie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

DZIAŁALNOŚĆ

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne pod okiem specjalistów w następujących pracowniach:
– Gospodarstwa domowego
– Introligatorska
– Krawiecka
– Kulinarna
– Muzealnicza
– Muzyczno – teatralna
– Ogrodnicza
– Plastyczna
– Poligrafii i reklamy
– Pralniczo-magielnicza
– Prac wszelakich
– Rękodzieła artystycznego
– Stolarska
– Wystawiennicza
– Reedukacji
– Rehabilitacji

Jednym z ważniejszych przykładów przygotowania do pracy i działalności na rzecz innych jest Pracownia Prac Wszelakich, która zajmuje się dowozem obiadów do mieszkań na terenie Nowej Huty. Kolejny przykład stanowi Pracownia Gospodarstwa Domowego, która prowadzi kawiarenkę. Wśród typowych dla warsztatów terapii zajęciowej pracowni, – prowadzimy również ciekawe zajęcia w mniej powszechnych, ale bardzo atrakcyjnych pracowniach – jak Pracownia Prac Wszelakich czy Pralniczo-Magielnicza, Introligatorska, Poligrafii i Reklamy, Ogrodnicza, Muzealnicza i Wystawiennicza. Tak szerokie spektrum pozwala na znalezienie Uczestnikowi rodzaju terapii odpowiadającej jego możliwościom i zainteresowaniom. Warsztaty Terapii Zajęciowej stworzyły kilka nowych form promocji i upowszechniania twórczości osób niepełnosprawnych. Integrujemy osoby wykazujące talent artystyczny z kulturalnym życiem Krakowa poprzez prezentowanie ich twórczości w różnych instytucjach, firmach i obiektach użyteczności publicznej. Takim projektem jest Galeria Trzech Obrazów – mobilna i kameralna wystawa twórczości osoby niepełnosprawnej. Organizujemy wycieczki, wyjścia do teatrów, kin, na wystawy, a także na basen. Chętnie zapraszamy artystów i czynnie uczestniczymy w akcjach społecznych i kulturalnych. Działalność WTZ jest współfinansowana ze środków PFRON przekazywanych za pośrednictwem MOPS oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, zgłoś się bezpośrednio do WTZ os. Górali 19 w Krakowie. Kwalifikacja odbywa się na podstawie:
1. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. Zaświadczenia lekarza lub psychologa;
3. Rozmowy kwalifikacyjnej.
Działalność Warsztatu współfinansowana jest ze środków PFRON oraz Gminy Miejskiej Kraków.

KONTAKT
Warsztaty Terapii Zajęciowej
os. Górali 19
31-961 Kraków
Telefon:12 644 29 33
E-mail: wtzgorali@gaudiumetspes.pl