O NAS

Mieszkanie chronione prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes zapewnia miejsce całodobowego pobytu dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkańcy przy wsparciu opiekuna dążą do samodzielności w zakresie funkcjonowania w codziennym
życiu oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

DZIAŁALNOŚĆ

Praca z mieszkańcami oparta jest o realizację poszczególnych treningów, a ich
tematyka dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, m.in.:
– trening prowadzenia gospodarstwa domowego, w ramach treningu mieszkańcy
doskonalą umiejętności przygotowania posiłków, dbania o własny wygląd ,
utrzymania higieny osobistej, utrzymywanie w czystości własnego pokoju i części
wspólnych mieszkania;
– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, który dotyczy
doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy,
aktywnego słuchania, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. Mieszkańcy uczą
się odpowiedzialności, współpracy, zasad partnerstwa poprzez kształtowania
pozytywnych relacji współlokatorów, z bliskimi, sąsiadami oraz z innymi osobami
z otoczenia;
– trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi polegający
na zwiększaniu wiedzy mieszkańców o konieczności systematycznego opłacania
rachunków oraz nie zaciągania zobowiązań finansowych, nauka racjonalnego
gospodarowania własnymi pieniędzmi;
– trening umiejętności spędzania czasu wolnego, który ma za zadanie rozwijanie
zainteresowań i pasji. Mieszkańcy uczestniczą w wyjściach i wyjazdach
organizowanych przez Stowarzyszenie, maja możliwość kultywowania tradycji
Państwowych i Kościelnych;
– pomoc w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych,- pomoc w umawianiu wizyt lekarskich
oraz asystowanie w czasie wizyty;
– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu odpowiednich
druków, redagowaniu pism oraz pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów.
Mieszkanie dysponuje 5 pokojami mieszkalnymi, kuchnią, łazienką
z prysznicem i 2 toaletami, korytarzem, pomieszczeniem gospodarczym. Mieszkanie
pozbawione jest barier architektonicznych.

 

KONTAKT
Mieszkanie Wspomagane
os. Ogrodowe 17
31-916 Kraków
tel. 126438050
email: mch@gaudiumetspes.pl