Bywa, że zastanawiasz się w jaki sposób spędzić pożytecznie swój wolny czas, co możesz jeszcze zrobić, pomijając to co już zrobiłeś, czasem chciałbyś komuś bezinteresownie pomóc, zrobić coś dobrego, innym razem chcesz zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności, których nie zdobyłeś jeszcze nigdzie. Mamy dla Ciebie propozycję, jest nią wolontariat.

Wolontariat to (łac. voluntarius – dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Być wolontariuszem to angażować się w pracę i życie innych ludzi, instytucji i organizacji, pomagać. I robić to dobrowolnie i nieodpłatnie.

 Mamy dla Ciebie kilka propozycji:

– wolontariusz – towarzysz, opiekun, terapeuta
Stowarzyszeni prowadzi kilka ośrodków: pięć w Krakowie oraz jeden w Grabiu i jeden w Sułkowie. Pracujemy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, przewlekle somatycznie chorymi i po przebytych chorobach psychicznych. W związku z tym podstawową formą wolontariatu, którą oferujemy to praca indywidualna i grupowa z osobami korzystających z naszych ośrodków.

– wolontariusz rehabilitant
Klasyczna fizykoterapia, masaże, gry i zabawy ruchowe, gimnastyka i wiele innych. Ta forma szczególnie polecana jest studentom kierunków pokrewnych, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy i pewnych umiejętności.

– wolontariusz pracownik socjalny
Wszystko co dotyczy obsługi formalno-prawnej uczestników – ankiety, wywiady, dokumentacje, komunikacja z urzędami etc. Pracownik socjalny to bezpośrednia pomoc człowiekowi, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie ośrodków oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzinami naszych podopiecznych.

Uwaga!

Jeśli chcesz udzielać pomocy i wsparcia na stanowisku specjalistycznym – fizjoterapeuta (rehabilitant), pracownik socjalny czy pielęgniarka, to musisz posiadać dokumenty poświadczające prawo wykonywania tego rodzaju zawodu.
Masz swój pomysł, inne propozycje, innowacyjne projekty? Przyjdź, jesteśmy otwarci.

Oczekujemy wolontariuszy, których serca są otwarte na ludzi starszych i chorych. Młodzi (nie musisz być pełnoletni, wystarczy, że opiekun prawny wyrazi zgodę), dojrzali, uczący się, pracujący, bezrobotni, emeryci i renciści, osoby samotne i mające swoje rodziny – każdy jest mile widziany.