Małopolski Lider Przedsiębiorczości

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej...

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdanie Gaudium et Spes 2020 Sprawozdanie CAS 2020 Sprawozdanie DPS Grabie 2020 Sprawozdanie DPS Sułków 2020...

Muzeum Czynu Zbrojnego

„Integracja z historią w tle" to niecodzienna inicjatywa łączącą w sobie aspekt edukacji historycznej i walor...

Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium

  KONKURSU PLASTYCZNEGO Wystawa 15 - 27 listopada 2021 roku Uroczysta inauguracja - wernisaż 16 listopada 2021...