O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy został powołany w październiku 2002 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes funkcjonuje na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego (typ BC), przeznaczonym dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. W Domu Samopomocy miejsce znalazło 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a w szczególności z chorobą Parkinsona.

DZIAŁALNOŚĆ

Celem Ośrodka jest:
– indywidualny rozwój osób niepełnosprawnych
– wspieranie poczucia własnej wartości
– poprawa sprawności w funkcjonowaniu w codziennym życiu
– zapewnienie użytkownikom oparcia społecznego
– integracja ze środowiskiem lokalnym
– zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych uczestników
– rozwój umiejętności sensownego, aktywnego życia
– umożliwienie rozwoju osobowości uczestników
– zapewnienie udziału w zajęciach terapeutycznych
– rehabilitacja
– ochrona praw i interesów osób korzystających z pobytu w ŚDS.

Zajęcia prowadzone są w formie treningów w pracowniach:
– edukacyjno – rewalidacyjnej
– komputerowej
– plastycznej
– rękodzieła
– kulinarnej / gospodarstwa domowego
– stolarskiej
– ogrodniczej
– rehabilitacyjnej.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, konsultacje rodzin uczestników z psychologiem i terapeutami, spotkania społeczności, pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu spraw urzędowych. Zajęcia w naszym Domu to nie tylko spędzanie czasu. Staramy się rozwijać zainteresowania uczestników poprzez integracje z innymi placówkami, organizowanie tematycznych wycieczek, wyjścia do kina, teatru, muzeów, na wystawy, ZOO, ogrodu botanicznego itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

W celu uzyskania informacji o możliwości zapisów do Środowiskowego Domu Samopomocy, prosimy o kontakt z placówką.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Państwa

         

KONTAKT
Środowiskowy Dom Samopomocy
os. Szkolne 30
31-978 Kraków
Telefon:
E-mail: sds@gaudiumetspes.pl