„Integracja z historią w tle” to niecodzienna inicjatywa łączącą w sobie aspekt edukacji historycznej i walor integracyjny. Powstała ona w wyniku współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes z os. Górali 19 w Krakowie z Małopolską Fundacją Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej – Muzeum Czynu Zbrojnego oraz przy wsparciu Województwa Małopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Nowohuckie Muzeum Czynu Zbrojnego z os. Górali 23 na co dzień obsługiwane jest przez dorosłe osoby z niepełnosprawnościami w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Są nimi Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z os. Górali 19, realizujący plan rehabilitacji społeczno-zawodowej w pracowni muzealniczej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną Warsztaty Terapii Zajęciowej przygotowały propozycję lekcji muzealnej – on line, która bazuje na wirtualnym spacerze po Muzeum Czynu Zbrojnego, gdzie lektorami oprowadzającymi po ekspozycji Muzeum są osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, we wcześniej umówionym terminie, Terapeuta z pracowni muzealniczej wraz z uczestnikami – przewodnikami po Muzeum, mają możliwość połączyć się z nauczycielem/animatorem w trakcie trwania zajęć, by móc odpowiedzieć na ewentualne pytania, bądź rozszerzyć zakres treści merytorycznych, omawianych w trakcie wirtualnego spaceru.

Link do spaceru:

https://mczz.wkraj.pl/html5/index.php?id=84633

Lekcje muzealne online można rezerwować telefonicznie
☎️ +48 696 729 125 lub drogą mailową
📧 wtzgorali@gaudiumetspes.pl

Inicjatywa “Integracja z historią w tle” jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach Projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.