Pani
Lee-Elisabeth Hölscher-Langner

 

składamy
najszczersze wyrazy współczucia po śmierci

 

Małżonka dra Lauridsa Hölschera
b. Konsula Niemiec w Krakowie.

 

Państwa dobroć i życzliwość dla nas wspierały i inspirowały nas
do pomagania najbardziej potrzebującym.

 

Dnia 14 kwietnia 2021 roku
modlić się będziemy za Pani zmarłego
Małżonka podczas mszy świętej
w Bazylice Mariackiej w Krakowie o godzinie 18:30.

 

Członkowie Stowarzyszenia Gaudium et Spes,
Podopieczni oraz Środowisko Spotkań Wigilijnych