XX Jubileuszowy Koncert
Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych
Gaudium 2018

pod honorowym patronatem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbiety Rafalskiej

który odbędzie się we wtorek, 11 grudnia 2018 roku, godzina 11:00
w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

Program:
1. Polonez
2. Wprowadzenie
3. „Wianki” w wykonaniu zespołu TAKA WOLA WTZ Wola Rzędzińska