Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 roku, która ma na celu promocję małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie,
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
otrzymały wyróżnienie w kategorii Podmiot Reintegracyjny Roku

Zostaliśmy nagrodzeni za „innowacyjne podejście do zadań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej oraz promowanie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy poprzez zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej”.